סגנית שר התחבורה
ח"כ ציפי חוטובלי
לשכה: 02-6663378
פקס: 02-6663339
דוא"ל: sganit@mot.gov.il
ראש המטה
דוד בן גיגי
טלפון: 02-6663283
נייד: 050-6230271
דוא"ל: davidbg@mot.gov.il
ראשת הלשכה
אורית אנקונינה
טלפון: 02-6663378
נייד: 050-6230276
דוא"ל: orita@mot.gov.il
יועץ התקשורת
עזרא גבאי
טלפון: 02-6663394
נייד: 050-5712594
דוא"ל: gabbaye@mot.gov.il
יועץ
דוד לביא
טלפון: 02-6663386
נייד: 054-2292026
דוא"ל: lavid@mot.gov.il