חוקיות ההתיישבות

הדבר הראשון שעשיתי כשנכנסתי למשרד החוץ היה לדאוג להכנתו והפצתו של מסמך חוקיות ההתיישבות. לאחר שנים שבהן התעלמו מהזכויות שלנו בשטח, נכתב והופץ לשגרירויות ישראל בעולם מסמך שמפרט לא רק את הזכות התנ"כית שלנו על הארץ, אלא גם את הזכות המשפטית: ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון – הזכות והמשפט הבינלאומי הזכות ההיסטורית ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון

יולי 24, 2016 מדיני,סרגל כלים